🖼️ CinePaint for Mac Chỉnh sửa ảnh miễn phí trên Mac

🖼️
  • Phát hành: The CinePaint Project
  • CinePaint là 1 chương trình chỉnh sửa ảnh miễn phí và mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Linux, BSD và Mac (trước đây CinePaint có hỗ trợ Windows nhưng hiện nay version đó bị lỗi).
  • mac
  • Đánh giá: 12
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 19.327