🖼️
  • FoxTab for Firefox

  • FoxTab mang tới cho trình duyệt của bạn vẻ đẹp của phong cách 3D. Được hiển thị dưới dạng 3D, ứng dụng này giúp bạn nhanh chóng truy cập và các trang web yêu thích được sắp xếp giống như những viên gạch trên một bức tường thẳng đứng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu