🖼️ Remote Potato 1.0 Xem video trên máy tính từ xa

🖼️
  • Phát hành: The Future Foundation
  • Remote Potato sẽ đưa chương trình Windows Media Center vào một web chủ, do đó người khác có thể truy cập các phương tiện(nhạc, hình ảnh, videos) của bạn từ bất cứ máy tính nào thông qua một trình duyệt web và kết nối Internet.
  • windows Version: 1.0.6
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.468