🖼️
  • GnuCash Phần mềm kế toán thu chi
  • GnuCash 3.8 là phần mềm kế toán tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân. GnuCash cho phép bạn theo dõi tài khoản ngân hàng, chứng khoán, thu nhập, chi phí...
  • Xếp hạng: 3 · 33 Phiếu bầu
🖼️
  • GnuCash cho Mac Phần mềm kế toán tài chính cho Mac
  • GnuCash cho Mac là phần mềm kế toán tài chính mã nguồn mở và đa nền tảng rất đáng tin cậy. Phần mềm được thiết kế đơn giản cho người dùng cá nhân nhưng vẫn đủ những tính năng nâng cao cho các doanh nghiệp nhỏ.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu