🖼️
  • Java OpenStreetMap Editor Phần mềm tạo bản đồ
  • Java OpenStreetMap Editor là một trình soạn thảo bản đồ mạnh mẽ, cho phép người dùng nhập dữ liệu bản đồ từ máy chủ OpenStreetMap và tạo bản đồ của riêng mình. Ứng dụng này cho phép thay đổi các dữ liệu bản đồ và lưu dự án thành các file XML, GPX hoặc OSM.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu