🖼️ The Podlands Game phiêu lưu săn khủng long

🖼️
  • Phát hành: The Podlands
  • The Podlands là game phiêu lưu Indie mới lộ diện trên cửa hàng Steam. Trong trò chơi này, bạn sẽ tập trung săn bắn, thu thập và bán 'Dinepads' độc đáo.
  • windows