🖼️ I2P cho Android 0.9 Ứng dụng lướt web ẩn danh miễn phí

🖼️
  • Phát hành: The Privacy Solutions Project
  • I2P cho Android bảo vệ quá trình truy vấn thông tin và trao đổi dữ liệu của người dùng không bị bất kỳ bên thứ ba nào theo dõi hay giám sát. I2P cho Android hoạt động tương tự như ứng dụng proxy Tor.
  • android Version: 0.9.30