🖼️ Another Brick in The Mall Game quản lý trung tâm thương mại khổng lồ

🖼️
  • Phát hành: The Quadsphere
  • Thiết kế, xây dựng và quản lý trung tâm thương mại khổng lồ trong Another Brick in The Mall. Mở các gian hàng, siêu thị, nhà hàng, rạp chiếu phim, sân chơi bowling và nhiều hơn thế.
  • windows