🖼️
  • Carry Capacity Mod Mod 3 loại ba lô đựng đồ mới
  • Carry Capacity Mod 1.16.5 sẽ giới thiệu vào Minecraft ba chiếc ba lô khác nhau, mỗi loại đều được làm bằng vật liệu độc đáo và có thể đựng được rất nhiều đồ vật, tùy thuộc vào vật liệu làm ba lô.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️