🖼️ Game XP 1.6 Tối ưu hóa hệ thống

🖼️
  • Phát hành: Theorica Software
  • Game XP giúp tối ưu hoá hiệu suất hệ thống, sửa chữa các vấn đề phát sinh của XP (cài đặt bộ nhớ cache, ưu tiên CPU...) và giúp cho cấu hình hệ thống máy tính của bạn có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của game.
  • windows Version: 1.6.1.20
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.161