🖼️ GalleryVault cho iOS 1.8 Bảo mật ảnh và video trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Think Yeah
  • GalleryVault for iOS là kho lưu trữ an toàn và bảo mật bộ sưu tập ảnh và video cá nhân của bạn. GalleryVault hỗ trợ ẩn ảnh và khóa video riêng tư, mã hóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn trong cùng một thư mục bí mật.
  • ios Version: 1.8.1
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 430