🖼️ Caret 1.6 Tiện ích chỉnh sửa code cho Chrome và Chrome OS

🖼️
  • Phát hành: Thomas Wilburn
  • Caret là tiện ích mở rộng của Chrome và Chrome OS cho phép người dùng sử dụng các tính năng chuyên nghiệp. Đây là công cụ chỉnh sửa code hữu ích được nhiều người tin dùng.
  • windows Version: 1.6.23