🖼️ Super Fowlst cho iOS 1.41 Game Siêu nhân gà cứu thế giới

🖼️
  • Phát hành: Thomas Young
  • Thế giới trong game Super Fowlst đã bị lũ quỷ tàn phá, và chỉ có một con gà tên Fowlst có thể ngăn chặn đại họa này. Hãy đồng hành cùng chú gà siêu nhân này trong hành trình cứu thế giới!
  • ios Version: 1.41

🖼️ Super Fowlst 2 cho iOS 1.04 Game siêu nhân gà diệt quỷ hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Thomas Young
  • Super Fowlst 2 là phần tiếp theo của game Gà siêu nhân Super Fowlst. Ở phần mới này, những con quỷ mạnh mẽ hơn, trùm lớn hơn, nhưng vẫn chỉ có một con gà có thể ngăn chặn chúng.
  • ios Version: 1.04

🖼️ Dadish cho iOS 1.06 Game cuộc phiêu lưu của củ cải cha

🖼️
  • Phát hành: Thomas Young
  • Dadish là củ cải và cũng là một người cha. Những đứa con của anh ấy đã mất tích từ luống rau và củ cải cha cần sự giúp đỡ của bạn để tìm thấy chúng.
  • ios Version: 1.06