🖼️
 • Vista Sidebar Tạo thanh sidebar cho Windows XP
 • Thanh Sidebar chứa gadget của Windows Vista thực sự đẹp và hữu ích. Nếu không muốn sử dụng Windows Vista nhưng lại muốn sở hữu thanh Sidebar này, bạn có thể nhờ đến Thoosje Vista Sidebar...
 • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
 • Thoosje Windows 7 Logon Editor
 • Windows 7 Logon Editor là một cách dễ dàng để thay đổi màn hình đăng nhập trong Windows 7 và thay thế bằng một bức ảnh nào bạn muốn.
 • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
 • Windows 7 Sidebar 1.0
 • Dường như nhận ra được sự yêu thích của người dùng với thanh Dock của MacOS, Microsoft đã bổ sung thêm tính năng Sidebar trong Windows Vista (và bây giờ là Windows 7), là một thanh công cụ tương tự như thanh Dock của MacOS...
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
 • Thoosje Quick XP Optimizer 1
 • Thoosje Quick XP Optimizer cho phép bạn tối ưu Window XP một cách đơn giản, hiệu quả và an toàn kể cả đối với người mới sử dụng máy tính.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu