🖼️ Siralim Ultimate Game săn quái lai giữa Pokemon và Diablo

🖼️
  • Phát hành: Thylacine Studios
  • Siralim Ultimate là game nhập vai săn quái kết hợp giữa Pokemon và Diablo, nơi bạn phải triệu hồi hơn 1200 sinh vật khác nhau, du hành qua các ngục tối để thu thập tài nguyên.
  • windows