• Công ty: Tieu Phi

🖼️ CityOffers for iOS 1.1 Khám phá chính sách giảm giá, ưu đãi

🖼️
  • Phát hành: Tieu phi
  • CityOffer là ứng dụng giúp khám phá các ưu đãi, giảm giá xung quanh địa điểm hiện tại của bạn. Với doanh nghiệp, CityOffers mong muốn là cầu nối hữu hiệu với khách hàng, là công cụ giúp giữ chân khách hàng quay lại thường xuyên.
  • ios Version: 1.1