🖼️
  • Blockr cho iOS

    Chặn quảng cáo hiệu quả trên Safari
  • Blockr cho iOS là ứng dụng chặn nội dung cải tiến cho trình duyệt Safari trên iOS 9, giúp người dùng bảo vệ quyền riêng tư, tránh rò rỉ thông tin cá nhân và chặn quảng cáo hiệu quả khi dùng Safari.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu