🖼️ Pasteasy cho Mac 2.0 Chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại và máy Mac

🖼️
  • Phát hành: Tinker
  • Pasteasy cho Mac là phần mềm sao chép dữ liệu giữa điện thoại và máy tính Mac rất nhanh chóng và thuận tiện. Đây là công cụ hoàn toàn miễn phí với tốc độ chia sẻ nhanh và cách thức làm việc rất đơn giản.
  • mac Version: 2.0.2

🖼️ Pasteasy cho iOS 2.1 Sao chép dữ liệu từ iPhone/iPad sang máy tính

🖼️
  • Phát hành: Tinker
  • Pasteasy for iOS là công cụ nhanh nhất và miễn phí để sao chép tin nhắn văn bản và hình ảnh giữa iPhone/iPad với máy tính Mac và Windows.
  • ios Version: 2.1.6