🖼️ Waterlogue cho iOS 1.3 Biến ảnh chụp thành tranh màu nước độc đáo

🖼️
  • Phát hành: Tinrocket
  • Waterlogue là ứng dụng chỉnh sửa ảnh đặc biệt cho iOS, giúp biến bức ảnh chụp thông thường thành bức tranh màu nước thông qua các hiệu ứng có sẵn, người dùng chỉ cần chọn và áp dụng.
  • ios Version: 1.3.1