🖼️ Lively cho iOS 2.0 Tạo ảnh GIF và phim từ Live Photo

🖼️
  • Phát hành: Tiny Whale
  • Lively for iOS là công cụ miễn phí để xuất ảnh Live Photo ra ảnh động GIF và các đoạn phim ngắn từ iPhone, iPad, iPod Touch.
  • ios Version: 2.0

🖼️ Retro for Instagram cho iPad 2.3 Xem ảnh Instagram trên iPad

🖼️
  • Phát hành: Tiny Whale
  • Retro for Instagram for iPad là một Instagram Client được thiết kế riêng cho máy tính bảng iPad, cho phép duyệt kho ảnh Instagram khổng lồ với nhiều điều thú vị mà trước đây bạn chỉ có thể trải nghiệm trên iPhone.
  • ios Version: 2.3.1