🖼️ Maintenance for Mac 1.8 Bảo trì hệ thống trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Titanium Software
  • Maintenance for Mac là một công cụ bảo trì hệ thống miễn phí được thiết kế với mục đích dọn dẹp file rác và các ứng dụng không cần thiết trên thiết bị sử dụng hệ điều hành OS X. Đồng thời, bạn cũng có thể sử dụng tiện ích này để tiến hành sửa chữa các quyền trên máy và thực hiện các script để bảo trì hệ thống.
  • mac Version: 1.8.3