🖼️ QuickRDP 2.0 Phần mềm quản lý kết nối cho máy tính.

🖼️
  • Phát hành: Tobias Eliasson
  • QuickRDP là một chương trình quản lý kết nối cho máy tính để bàn từ xa, telnet, SSH hoặc kết nối VNC, dễ dàng theo dõi tất cả các kết nối của bạn.
  • windows Version: 2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 53