🖼️
🖼️
  • Computer Auto Shut Down Tự động tắt máy tính
  • Computer Auto Shut Down (Pc Auto Shut Down) là ứng dụng giúp bạn tắt máy tính trong một thời gian nhất định. Với phiên bản pro, bạn cũng có thể Hibernate, Sleep, Log off, Reboot máy tính tại một thời điểm.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Free MP3 Recorder Ghi lại âm thanh từ máy tính
  • Để ghi lại âm thanh từ máy tính, cho dù đó là âm nhạc, âm thanh, hoặc bất kỳ âm thanh nào khác, bạn có thể làm điều đó với một công cụ có tên là Free MP3 Recorder.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️