🖼️ WakeUp cho iOS 2.2 Ứng dụng bật và tắt máy tính từ xa bằng iPhone

🖼️
  • Phát hành: Tommaso Madonia
  • WakeUp cho iOS là công cụ Wake on LAN (WOL) cho phép bạn sử dụng iPhone, iPad hoặc iPod để tắt hoặc khởi động máy tính từ qua mạng cục bộ hay Internet.
  • ios Version: 2.2.1