🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • MegaPhim for Windows Phone

  Xem lịch chiếu phim, đặt vé xem phim online
 • MegaPhim là phần mềm miễn phí giúp xem lịch chiếu phim, đặt vé xem phim online của các cụm rạp MegaStar tại Việt Nam. Hỗ trợ xem danh sách các phim đang chiếu, phim sắp chiếu, lịch chiếu cho từng rạp. Hỗ trợ đặt vé online trên website của MegaStar.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • MegaPhim for Android

  Xem phim trên Megastar
 • Phần mềm miễn phí giúp xem lịch chiếu phim của các cụm rạp MegaStar tại Việt Nam. Hỗ trợ xem danh sách các phim đang chiếu, phim sắp chiếu, lịch chiếu cho từng tạp. Hỗ trợ đặt vé online trên website của MegaStar.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • MegaPhim for iOS

  Xem phim trên Megastar
 • Phần mềm miễn phí giúp xem lịch chiếu phim của các cụm rạp MegaStar tại Việt Nam. Hỗ trợ xem danh sách các phim đang chiếu, phim sắp chiếu, lịch chiếu cho từng tạp. Hỗ trợ đặt vé online trên website của MegaStar.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️