🖼️ Fasterfox 3.9 Tăng tốc cho Firefox

🖼️
  • Phát hành: Tony Gentilcore
  • Fasterfox là một add-on phổ biến cho trình duyệt Firefox. Nó mang đến những bổ sung mới giúp Firefox nhanh hơn, tăng tốc độ tải lên, tải xuống tập tin. Thậm chí xem YouTube trên Firefox có Fasterfox cũng nhanh hơn.
  • windows Version: 3.9.85.1
  • Đánh giá: 35
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 35.387