🖼️ TORN cho Android 0.2 Game thành phố tội phạm chân thực

🖼️
  • Phát hành: Torn
  • Nếu từng yêu thích Grand Action Simulator - New York Car Gang, có lẽ bạn sẽ muốn chơi thử Torn. Game tập trung vào các hoạt động phi pháp ở Torn City, một thành phố đầy rẫy bạo lực và giao dịch ngầm.
  • android Version: 0.2.13

🖼️ TORN cho iOS 1.0 Game thành phố tội phạm Torn City chân thực

🖼️
  • Phát hành: Torn
  • TORN for iOS là game RPG dạng text cổ điển, lấy bối cảnh ở Torn City - một thế giới ngầm đen tối, âm u, nơi chỉ có những kẻ sắc bén nhất mới có thể sống sót. Bạn có thể là bất cứ ai và làm bất kỳ điều gì mình muốn.
  • ios Version: 1.0