🖼️ Torrent Ratio Keeper Monster

🖼️
  • Phát hành: TorrentRatioKeeper Team
  • Torrent Ratio Keeper tự động điều chỉnh dung lượng download và upload khi tải torrent, giúp ratio luôn giữ mức ổn định, tránh trường hợp “down nhiều hơn up”.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 587