🖼️ Penguins Mania 1.0 Game bảo vệ gia đình chim cánh cụt

🖼️
  • Phát hành: Total Gameplay Studio
  • Ấp trứng, nuôi và bảo vệ một gia đình chim cánh cụt trong trò chơi loại arcade thú vị này trên một vùng bắc cực lạnh giá! Trước hết, bạn sẽ thâu thập cá trong khi trứng đang trưởng thành, rồi sau khi trứng nở
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 21
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 10.351