🖼️ TrackCC cho iOS 4.1 Ứng dụng điểm danh học sinh, sinh viên

🖼️
  • Phát hành: TrackCC
  • TrackCC School PRO là một ứng dụng giáo dục dành cho nhà trường hoặc giáo viên, giúp quản lý lớp học dễ dàng, tiện lợi. Ngoài điểm danh, ứng dụng còn hỗ trợ chấm điểm, liên hệ với phụ huynh...
  • ios Version: 4.1

🖼️ TrackCC cho Android 4.1 Ứng dụng chấm điểm và điểm danh học sinh

🖼️
  • Phát hành: TrackCC
  • TrackCC cho Android là công cụ quản lý lớp học hiệu quả dành cho giáo viên, cho phép điểm danh và ghi điểm bài tập của học sinh một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.
  • android Version: 4.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 61