🖼️ Screen Grab Pro 1.8 Chương trình chụp ảnh màn hình

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • Screen Grab Pro là chương trình chụp ảnh màn hình dễ sử dụng, cho phép bạn nhanh chóng chụp ảnh toàn màn hình, cửa sổ hoạt động hay bất kỳ vùng nào trên màn hình chỉ với một cú nhấp chuột.
 • windows Version: 1.8
 • Đánh giá: 50
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105.985

🖼️ Screen Grab Pro Deluxe 2.01 Công cụ chụp ảnh màn hình

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • Screen Grab Pro Deluxe là công cụ chụp ảnh màn hình, cho phép chụp toàn màn hình, cửa sổ chương trình hay một vùng màn hình, sau đó xuất ra file hoặc clipboard để paste vào trình biên tập ảnh ưa thích của bạn.
 • windows Version: 2.01
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.305

🖼️ Rapid PDF Count

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • Rapid PDF Count sẽ hiển thị giúp bạn có bao nhiêu trang trong file PDF và tạo báo cáo chỉ với một vài cú kích chuột.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 848

🖼️ PDF Print Control

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • PDF Print Control sẽ cho phép bạn kiểm soát các tập tin PDF được in ở cấp trang mà không cần phải chia nhỏ tài liệu ban đầu.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 471

🖼️ PDF Content Split Batch

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • PDF Content Split Batch có thể chia nhỏ các thông tin trong file PDF, phần mềm này có rất nhiều tùy chọn có sẵn: Chia nhỏ nội dung file, xử lý hàng loạt tập tin, chia nhỏ vào Bookmarks, lấy 1 từ bên trong file PDF làm tên tập tin đầu ra, tìm kiếm văn bản,
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 286

🖼️ Rapid Jpeg to PDF Converter Chuyển đổi JPEG sang PDF

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • Rapid JPEG to PDF Converter có thể chuyển đổi hàng loạt các file ảnh sang PDF một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 446

🖼️ Batch Photo Processor

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • Batch Photo Processor là phần mềm xử lý ảnh theo nhóm danh sách các file theo thứ tự, các file ảnh được hỗ trợ bao gồm BMP, JPG, GIF, TIF, PNG và dữ liệu PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 386

🖼️ PDF Page Numberer

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • PDF Page Numberer là một Acrobat plug-in hữu ích được sử dụng để tự động đánh số trang hàng loạt của PDF file chỉ với một vài cú click chuột, bạn có thể tùy biến đặt số trang bất cứ nơi nào trên trang PDF.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.436

🖼️ Batch & Print Pro

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • Batch & Print Pro là công cụ giúp bạn có thể in hàng loạt văn bản trong danh sách định trước một cách tự động. Tất cả các tài liệu có thể in đều được hỗ trợ, ví dụ PDF, MS Word, HTML, Text Files, Image formats, Excel Spreadsheets, PowerPoint Presentations
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 574

🖼️ PDF Content Split SA 1.33

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • PDF Content Split SA có thể phân chia trên thông tin chữ trong tập tin PDF. Đây là sản phẩm lý tưởng nếu bạn muốn phân chia một tài liệu PDF theo số tài khoản, PDF Content Split SA sẽ thực hiện tác vụ này dễ dàng bằng các tìm kiếm các từ trong tập tin PDF
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 803

🖼️ SFV Checker 1.21

🖼️
 • Phát hành: Traction Software
 • SFV Checker là một chương trình hữu ích giúp bạn kiểm tra xem khối lượng lưu trữ của tất cả các file một cách đầy đủ và chính xác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.138