🖼️
  • Subs Factory for Mac Phần mềm điều chỉnh phụ đề cho phim
  • Phần mềm miễn phí này vừa tiện lợi, vừa thú vị bởi giúp bạn biên tập, sửa và đồng bộ hoá phụ đề cho một bộ phim. Phần mềm này cũng giúp bạn thuận tiện vừa xem phim, vừa điều chỉnh phụ đề cũng như thời gian xuất hiện của dòng chữ trên màn hình.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu