🖼️ Converter Plus Free for iOS 2.3 Bộ chuyển đổi đơn vị cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: TranCreative Software
 • Converter Plus Free for iOS là ứng dụng bộ chuyển đổi đơn vị tiện ích và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 2.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 792

🖼️ Magic Button 2.1 build 70912 Quản lý và đóng các ứng dụng chạy trên Pocket PC

🖼️
 • Phát hành: TranCreative Software
 • Task Manager với một chức năng rất hay: hiển thị icon các chương trình đang chạy trên taskbar giống như task bar phía dưới màn hình của máy PC lớn vậy. Với Magic Button chỉ cần một click duy nhất là bạn có thể chuyển đổi chương trình ngay lập tức.
 • windows Version: 2.1 build 70912
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.176