🖼️ Soldat 2 Game bắn súng có thể tùy chỉnh level

🖼️
  • Phát hành: Transhuman Design
  • Soldat 2 là game bắn súng sôi động dựa trên game Soldat cổ điển. Trò chơi này có các chế độ chơi theo nhóm, tùy chỉnh, phát triển theo định hướng cộng đồng, mod và tíc hợp trình chỉnh sửa level.
  • windows