🖼️
  • Transmission for Mac Ứng dụng BitTorrent cho Mac
  • Transmissions là một BitTorrent Client được nhiều người dùng MAC đánh giá tốt bởi tính nhỏ gọn, tiện dụng, đơn giản, dễ sử dụng, giúp cho những người chưa có hiểu biết nhiều về Torrent vẫn có thể sử dụng được dễ dàng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Transmission-Qt Ứng dụng BitTorrent cho Windows
  • Transmission-Qt phiên bản 2.84.3 là một BitTorrent Client cung cấp một giải pháp hữu hiệu để tải xuống các tập tin lớn từ Internet, đơn giản và rất dễ sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu