🖼️
🖼️
  • Trend Micro System Cleaner Quét và loại bỏ virus miễn phí
  • Một tiện ích miễn phí giúp loại bỏ virus và phần mềm gián điệp từ Trend Micro System Cleaner. Trend Micro System Cleaner là một gói sửa chữa được kết hợp từ Trend Micro VSAPI Malware và công cụ quét Spyware.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • RUBotted 1.5 beta
  • Bot là phần mềm gây hại, âm thầm chiếm dụng và biến máy tính người dùng thành các “máy tính ma”. Máy tính lúc này sẽ tham gia vào mạng lưới gọi là Botnet, dưới quyền điều khiển của hacker mà người dùng không hề hay biế
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Rootkit Buster
  • Chương trình có thể chạy ngay mà không cần cài đặt và quét 5 khu vực: hệ thống file, Registry, các chương trình chạy, ổ cứng và các hook dịch vụ mức hệ điều hành.
  • Xếp hạng: 3 12 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
Có tất cả 43 phần mềm.