🖼️ Cheeky Chooks 2.02 Game xây dựng đế chế gà độc đáo

🖼️
  • Phát hành: Trilum Studios
  • Cheeky Chooks là game chiến thuật xây dựng đế chế gà hùng mạnh. Thu thập thật nhiều gà siêu độc và siêu hiếm, xây dựng và tùy chỉnh nông trại từ Chook Sed đến Chooktopia.
  • windows Version: 2.02
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 59