🖼️ Welcome to Elk Game kể chuyện dựa trên các sự kiện có thật

🖼️
  • Phát hành: Triple Topping
  • Welcome to Elk là game phiêu lưu độc đáo lấy bối cảnh trên một hòn đảo kỳ lạ, nơi mỗi nhân vật bạn gặp đều có một câu chuyện thú vị. Tất cả câu chuyện ở đảo Elk đều dựa trên những sự kiện có thật.
  • windows