🖼️ Private Pix

🖼️
  • Phát hành: Tropsoft Software
  • Private Pix là một kỹ thuật bảo mật mới được hãng phần mềm Tropsoft phát triển. Mục đích chính của chương trình nhằm bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng đối với những file hình ảnh hay các đoạn phim tránh khỏi cặp mắt tò mò của người khác.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.077