🖼️ Super Rad Raygun 1.0 Game phiêu lưu hành động mới cho Windows, Mac & Linux

🖼️
  • Phát hành: TRU FUN Entertainment
  • Trong game Super Rad Raygun, nhân vật chính sẽ phải di chuyển đến khắp thế giới để chiến đấu với nhiều rô bốt và vượt qua những năm 1980 bằng cách thỏa sức bắn súng.
  • windows Version: 1.0.0.8