🖼️
  • TBS Cover Editor
  • TBS Cover Editor 2.2.4 là chương trình thiết kế bao bì sản phẩm nhanh chóng và đẹp mắt. Chương trình có tích hợp nhiều mẫu thiết kế bao bì đẹp.
  • Xếp hạng: 3 · 3 Phiếu bầu
🖼️
  • True BoxShot 1.7
  • True BoxShot là một phần mềm dễ sử dụng giúp bạn thiết kế bề mặt của các bìa hộp đựng phần mềm . Điều đầu tiên mà khách hàng nhận thấy ở một sản phẩm chính là vỏ ngoài(BoxShot) của sản phẩm đó.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu