🖼️ TrueCrypt for Mac 7.1a Mã hóa tệp tin trên Mac

🖼️
 • Phát hành: TrueCrypt
 • TrueCrypt for Mac là một phần mềm hỗ trợ thiết lập và duy trì một ổ đĩa mã hóa tệp tin trong thời gian thực. Mã hóa thời gian thực nghĩa là dữ liệu được tự động mã hóa hoặc giải mã ngay khi được tải lên hoặc lưu lại mà không cần người dùng thực hiện bất kỳ thao tác nào.
 • mac Version: 7.1a
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 550

🖼️ TrueCrypt 7.1a Mã hóa tệp tin miễn phí

🖼️
 • Phát hành: TrueCrypt
 • TrueCrypt là phần mềm mã hóa tệp tin giúp người dùng bảo vệ được những thông tin nhạy cảm. Phần mềm này cho phép bạn tạo ra một đĩa ảo mã hóa một tập tin. Bất kỳ tập tin, dữ liệu được lưu trữ trên đĩa này sẽ tự động được mã hóa và chỉ có thể xem được nếu bạn nhập mật khẩu chính xác hoặc một chìa khóa tương ứng.
 • windows Version: 7.1a
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.546