🖼️ Copy Changed Files 1.7 Sao chép tệp tin đã chỉnh sửa

🖼️
 • Phát hành: TSR Software
 • Copy Changed Files là một phần mềm miễn phí giúp người dùng sao chép các tệp tin đã được chỉnh sửa từ một cây thư mục này sang cây thư mục khác trên cùng máy tính.
 • windows Version: 1.7.0.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

🖼️ TSR Continuously Backup FREE 1.2 Tiện ích sao lưu dữ liệu miễn phí

🖼️
 • Phát hành: TSR Software
 • TSR Continuously Backup FREE là một phần mềm sao lưu dữ liệu trực quan và hoàn toàn miễn phí, giúp người dùng tạo ra các bản sao tài liệu để sử dụng trong các trường hợp máy tính gặp sự cố.
 • windows Version: 1.2.5.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51