🖼️ TTXN Screen Recorder 1.1 Phần mềm quay màn hình gọn nhẹ

🖼️
  • Phát hành: TTXN
  • TTXN Screen Recorder có thể ghi lại đầy đủ kích thước màn hình, con trỏ chuột và âm thanh trong file video định dạng .flv. Định dạng này dễ dàng chia sẻ trên mạng Internet hoặc chơi trên các phần mềm nghe nhạc, xem video.
  • windows Version: 1.1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.100