🖼️ Duplicate Tab 1.0 Tiện ích sao chép tab

🖼️
  • Phát hành: Twanno
  • Chương trình cho phép bạn mở một trang mới với nội dung giống như trang đang xem. Đồng thời, bạn cũng có thể trộn các trang lại với nhau thành một trang duy nhất chứa nhiều cửa sổ đang xem...
  • windows Version: 1.0.2
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.550