🖼️
  • Awaking GODSOUL Game nhập vai thẻ bài Anime
  • Awaking GODSOUL là game nhập vai kết hợp chiến đấu phong cách Anime. Game lấy ý tưởng những cô gái "nổi loạn" sẽ kết nối với linh hồn của bạn, giúp bạn du hành qua các không gian khác nhau.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu