🖼️
  • Pixelmator cho iOS Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp
  • Pixelmator là trình chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ bằng cách sử dụng các layer và đầy đủ tính năng, cho phép bạn tiếp cận và tăng cường hình ảnh của mình, phác họa, vẽ tranh, cũng như tạo ra các tác phẩm hình ảnh tiên tiến trên iPad và iPhone.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu