🖼️
  • Talking Tones cho Windows Phone

    Tạo nhạc chuông từ lời nói
  • Talking Tone cho Windows Phone là ứng dụng đơn giản, hữu dụng để chuyển đổi bất kỳ văn bản thành lời nói, và sau đó bạn có thể sử dụng làm nhạc chuông cho tin nhắn, email, báo thức, cuộc gọi đến của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu