🖼️ UNMS cho iOS 2.12 Hệ thống quản lý mạng của Ubiquiti

🖼️
  • Phát hành: Ubiquiti Networks
  • UNMS là một ứng dụng khách thuận tiện để cài đặt các thiết bị Ubiquiti Networks airMAX, airCube, EdgePoint và EdgeRouter từ smartphone hoặc máy tính bảng iOS.
  • ios Version: 2.12.0

🖼️ WiFiman cho iOS 0.7 Kiểm tra tốc độ mạng và liệt kê thiết bị kết nối mạng

🖼️
  • Phát hành: Ubiquiti Networks
  • Ubiquiti WiFiman là ứng dụng lý tưởng để người dùng khám phá các thiết bị đang kết nối mạng và tốc độ mạng.
  • ios Version: 0.7.1

🖼️ UniFi Network cho iOS 5.0 Quản lý và cấu hình mạng UniFi dễ dàng trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: Ubiquiti Networks
  • UniFi Network là ứng dụng được sử dụng để cấu hình và quản lý các thiết bị, bộ điều khiển mạng UniFi.
  • ios Version: 5.0.2