🖼️ The Chess Lv.100 1.0 Game cờ vua miễn phí, độ khó cao

🖼️
  • Phát hành: Unbalance Corp
  • The Chess Lv.100 là game cờ vua miễn phí với sức mạnh chơi có khả năng điều chỉnh lên cấp độ 100 nhờ nhân Crazy Bishop. Bạn có thể lựa chọn điểm ELO của máy tính từ 258 đến 2300 để thử sức và so tài cờ vua của mình.
  • windows Version: 1.0.0.2
  • Đánh giá: 13
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.779